Bilety

 

Normalny

70 ZŁ

Cennik biletów na Chatka Blues Festival 2023:

 • 70 zł – w przedsprzedaży online (do 30.09.2023 r.)
 • 80 zł – w sprzedaży stacjonarnej oraz za pośrednictwem serwisu eBilet.pl (w terminie od 01.10.2023 r.)

Sprzedaż biletów na koncerty odbywa się online za pośrednictwem serwisu  eBilet.pl w terminie od 14.09. do 14.10. 2023 r.

Przedsprzedaż w promocyjnych cenach w terminie od 14.09. do 30.09.2023 r.

Sprzedaż stacjonarna odbywa się w Sklepie muzycznym Quena, ul. Kiepury 5b, w terminie od 01.10. do 13.10.2023 r.

W dniu koncertu – 14.10.2023 r. – sprzedaż stacjonarna od godz. 18:00 w ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Regulamin uczestnictwa w imprezie – Chatka Blues Festival 2023

Bilet

 1. Do wejścia na teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej bilet wstępu.
 2. W przypadku odwołania całej imprezy, Uczestnikom przysługuje zwrot zapłaty za bilet zakupiony na całość imprezy.
 3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty za zakupiony bilet, w przypadku gdy impreza odbędzie się jedynie w części lub ze zmienionym programem. Organizator nie  będzie  też zobowiązany z tego tytułu  do  żadnej  rekompensaty  lub  odszkodowania wobec Uczestnika imprezy.
 4. W sytuacji zwiększenia obostrzeń sanitarnych i zmniejszenia liczby miejsc na sali, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikom zapłaty za część zakupionych już biletów, bez żadnych odszkodowań z tego tytułu.

Przepisy sanitarne

 1. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby bez objawów przeziębienia takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura.
 2. Na terenie imprezy mogą zostać wprowadzone dodatkowe obostrzenia sanitarne, jeżeli takie rekomendacje lub przepisy zostaną wprowadzone przez organy państwowe.

Przepisy ogólne

 1. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
 2. Podczas imprezy obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania audio/video przez Uczestników imprezy.
 3. Organizator zastrzega  sobie  prawo odmówić wstępu na teren imprezy lub usunięcia Uczestnika z imprezy w przypadku naruszenia przepisów prawa (szczególnie zakłócania porządku publicznego, agresywnego zachowania, łamania niniejszego regulaminu) czy ważnymi  względami bezpieczeństwa.
 4. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
  w związku z dokumentacją fotograficzną imprezy i jej publikacją; oraz zapisu audio i wideo
  z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.