Bilety

Normalny

50 ZŁ

BILETY

Przedsprzedaż biletów na koncerty w promocyjnych cenach odbywa się za pośrednictwem serwisu  eBilet.pl w terminie od  29.08.2022 r. do 23.09.2022 r.

W dniu koncertu (24 września) – sprzedaż przed koncertami od godz. 17:00 w kasie ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Cennik biletów na Chatka Blues Festival 2022:

 • 50 zł w przedsprzedaży online | 60 zł (w dniu koncertu)

Na wydarzenia w Centrum Handlowym Vivo Lublin (wystawa + koncert) jest wstęp wolny.

Regulamin uczestnictwa w imprezie – Chatka Blues Festival 2022

Bilet

 1. Do wejścia na teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej bilet wstępu.
 2. W przypadku odwołania całej imprezy, Uczestnikom przysługuje zwrot zapłaty za bilet zakupiony na całość imprezy.
 3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty za zakupiony bilet, w przypadku gdy impreza odbędzie się jedynie w części (np. brak jednego z wykonawców spowodowany chorobą, kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym dt. Covid-19) lub ze zmienionym programem. Organizator nie  będzie  też zobowiązany z tego tytułu  do  żadnej  rekompensaty  lub  odszkodowania wobec Uczestnika imprezy.
 4. W sytuacji zwiększenia obostrzeń sanitarnych i zmniejszenia liczby miejsc na sali, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikom zapłaty za część zakupionych już biletów, bez żadnych odszkodowań z tego tytułu.

Przepisy sanitarne

 1. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby bez objawów przeziębienia takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura.
 2. Na terenie imprezy mogą zostać wprowadzone dodatkowe obostrzenia sanitarne, jeżeli takie rekomendacje lub przepisy zostaną wprowadzone przez organy państwowe.

Przepisy ogólne

 1. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
 2. Podczas imprezy obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania audio/video przez Uczestników imprezy.
 3. Organizator zastrzega  sobie  prawo odmówić wstępu na teren imprezy lub usunięcia Uczestnika z imprezy w przypadku naruszenia przepisów prawa (szczególnie zakłócania porządku publicznego, agresywnego zachowania, łamania niniejszego regulaminu) czy ważnymi  względami bezpieczeństwa.
 4. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
  w związku z dokumentacją fotograficzną imprezy i jej publikacją; oraz zapisu audio i wideo
  z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Bilet

 1. Do wejścia na teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej bilet wstępu.
 2. W przypadku odwołania całej imprezy, Uczestnikom przysługuje zwrot zapłaty za bilet zakupiony na całość imprezy.
 3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty za zakupiony bilet, w przypadku gdy impreza odbędzie się jedynie w części (np. brak jednego z wykonawców spowodowany chorobą, kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym dt. Covid-19) lub ze zmienionym programem. Organizator nie  będzie  też zobowiązany z tego tytułu  do  żadnej  rekompensaty  lub  odszkodowania wobec Uczestnika imprezy.
 4. Ilość miejsc na sali jest ograniczona w związku z przepisami sanitarnymi dotyczącymi
  Covid-19. W sytuacji zwiększenia obostrzeń sanitarnych i zmniejszenia liczby miejsc na sali, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrotu uczestnikom zapłaty za część zakupionych już biletów, bez żadnych odszkodowań z tego tytułu.

Przepisy sanitarne

 1. W imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby bez objawów przeziębienia takich jak: kaszel, katar, podwyższona temperatura i posiadające własne środki ochrony osobistej.
 2. Przy wejściu na teren imprezy obowiązuje dezynfekcja rąk.

Przepisy ogólne

 1. Dzieci do 13. roku życia muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej.
 2. Podczas imprezy obowiązuje zakaz fotografowania oraz nagrywania audio/video przez Uczestników imprezy.
 3. Organizator zastrzega  sobie  prawo odmówić wstępu na teren imprezy lub usunięcia Uczestnika z imprezy w przypadku naruszenia przepisów prawa (szczególnie zakłócania porządku publicznego, agresywnego zachowania, łamania niniejszego regulaminu) czy ważnymi  względami bezpieczeństwa.
 4. Wejście na teren imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
  w związku z dokumentacją fotograficzną imprezy i jej publikacją; oraz zapisu audio i wideo
  z imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.