Honorowy Patronat -JM prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego

Rokrocznie nasz festiwal może liczyć na wsparcie ze strony Uniwersytetu Mari Curie Skłodowskiej w Lublinie. Podobnie, jak w latach ubiegłych wydarzenie organizowane jest pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego.