Dla mediów

Akredytacje dla mediów:

Akredytacji udzielamy czynnym dziennikarzom publikującym regularnie w periodykach drukowanych lub w Internecie, autorom programów telewizyjnych i radiowych. Każda redakcja może ubiegać się tylko o jedną akredytację dla swojego przedstawiciela. Warunkiem otrzymania akredytacji jest przysłanie wypełnionego formularza akredytacyjnego, z pieczątką firmową redakcji i podpisem redaktora naczelnego. Akredytacja prasowa nie może być przekazywana innym osobom. Termin składania wniosków o przyznanie akredytacji prasowej upływa z dniem 30.08.2021. Nie będą rozpatrywane wnioski zawierające braki formalne. O przyznaniu akredytacji powiadomimy drogą mailową.

POBIERZ FORMULARZ – AKREDYTACJA

Informacja o CHBF do pobrania

Kontakt dla mediów:

Akredytacje /Informacje organizacyjne

Edyta Madej

Biuro Festiwalu
e-mail: kontakt@chatkablues.pl


LOGOTYP CHATKA BLUES FESTIVAL:

POBIERZ PLIK PDF:

LOGO CZARNE NA BIAŁYM TLE

LOGO BIAŁE NA CZARNYM TLE

POBIERZ PLIK JPG:

logo-chbf-kolor-na-bialym-600x329

logo-chbf-kolor-na-czarnym-600x329